Reklama
Twoja wyszukiwarka
Polecane

Inwestowanie na rynku Forex, akcji,  funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje zysków. Straty mogą być i zdarzają się  ...

Zarabianie na rynku forex polega na wykorzystaniu mechanizmu różnic kursowych występujących między dwoma walutami. W skrócie jeżeli jakaś ...

 

Nie wiem jak to działa, ale tutaj zawsze mam

Reklama
Reklama

Jak czytać wykres barowy/słupkowy na rynku forex?

Wykres barowy zwany też wykresem słupkowym jest wykresu służącym do przedstawienia ceny na wykresie forex. Wykres barowy przedstawia graficznie cztery zmienne w danym interwale czasowym: cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną oraz cenę minimalną. Informacje te są zawarte na wykresie w postaci słupka/baru.

 

- Zobacz na poniższy przykład wykresu barowego.

 

Rysunek 1: Przykład wykresu barowego/słupkowego. wykres barowy Para walutowa EUR/USD. Interwał godzinowy H1.

Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

 

- Aby dobrze odczytać jego przekaz, należy poznać budowę pojedynczego słupka. Na wykresie godzinowy, bo taki przykład rozpatrujemy. Każda godzina (interwał) posiada swój jeden słupek lub jak wolisz bar.

 

Nazwa pochodzi od pionowej kreski słupka stanowiącego trzon całej konstrukcji. Narysuję ci to(rysunek 2). - Max zaczął rysować na kartce pionową kreskę z góry na dół. Wskazując na jej górę powiedział. - Górny koniec wskazuje poziom ceny maksymalnej w danym interwale. - Pokazując dół pionowej kreski powiedział. - Dolny koniec słupka wskazuje cenę minimalną – potem dorysował małą kreskę z lewej strony i powiedział - Pozioma kreska znajdująca się z lewej strony słupka wskazuje poziom ceny otwarcia. Pozioma kreska z prawej strony słupka wskazuje cenę zamknięcia w tej godzinie. I tak w prosty, graficzny sposób można opisać, co dzieje się z ceną podczas jednej godziny, za pomocą wykresu barowego na rynku forex.

Rysunek 2: Przykład pojedynczego słupka/ baru wraz z opisem ceny: otwarcia, zamknięcia, minimalnej i maksymalnej.

Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

 

 

- Kilka słupków ułożonych obok siebie może tworzyć formację barową. Niektóre z formacji barowych będziemy wykorzystywać w strategii do otwierania pozycji. Ale o tym będziemy mówić przy innej okazji. A ty jak byś teraz podsumował temat?

 

- Wykres barowy składa się z kolejno ułożonych obok siebie słupków/barów. Każdy słupek odpowiada jednej godzinie w przypadku  interwału godzinowego. Kilka kolejnych barów może tworzyć formację barową. Wykres słupkowy zawiera wiele informacji, niż  wykres liniowy i może być wykorzystywany do analizy technicznej na rynku forex.

 

- Dobrze podsumowałeś ten wykres słupkowy, ale ty do analizy technicznej będziesz używał wykresu świecowego zaraz ci wytłumaczę dlaczego.

 

 

Inwestowanie na rynku Forex, akcji, funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych nie gwarantuje zysków. Straty mogą być i zdarzają się. Nie należy zakładać, że przedstawione na tej stronie strategie będą zawsze przynosić zyski i nigdy nie doprowadzą do straty. Przedstawione przykłady mają charakter edukacyjny i nie stanowi zachęty do składania zleceń kupna i sprzedaży. Ryzyko posługiwania się jaką kolwiek metodą jest zawsze ryzykiem użytkownika.

Treści przedstawione na stronie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności | Google+ Facebook
Programowanie: Rafał Toborek