Wykorzystaj metodę Price Action w inwestowaniu na Forex

Price Action (PA) to obszar analizy technicznej w której decyzje inwestycyjne opiera się na podstawie analizy czystego wykresu.  Czysty wykres w Price Action oznacza obserwację grafu bez używania jakichkolwiek wskaźników. Inwestora w tym podejściu interesuje tylko kurs ceny.

Price action

– Zwrot price action pochodzi od angielskich słów: “price” czyli cena oraz “action” czyli akcja. Ja bym tu raczej powiedział nie tyle akcja co reakcja. Dla zobrazowania powiem tak. Obserwuję wykres świecowy na interwale dziennym w okolicy zamknięcia świecy. Bacznie przyglądam się temu co robi cena. Rysuje się kolejna świeca i wskazuje nam obraz tego co działo się podczas całej dzisiejszej sesji. Świece japońskie przybierają różne kształty. Jeśli pojawi się odpowiednia świeca lub formacja świecowa na poziomie który mnie interesuje, to nastąpi moja reakcja w postaci przygotowania zlecenia i wejścia w rynek.

– Price action jest praktyczną techniką ponieważ w swojej prostocie korzysta tylko z kursu ceny. Nie opiera się o żadne wskaźniki, ponieważ one w znakomitej większości są pochodną ceny. Zatem lepiej jest opierać swoją inwestycję o dane źródłowe jakim jest cena niż w oparciu o wskaźnik, który jest pochodną tej ceny.  Technika PA zwraca uwagę na kształt wykresu, poziomy wsparcia i oporu, formacje świecowe oraz luki cenowe.

– Zanim przejdziemy do omówienia tematu jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu to proszę cię zrób krótkie podsumowania na temat metody analizy price action.

– Technika price action zakłada inwestowanie  w oparciu o analizę czystego wykresu ceny. Czysty wykres oznacza brak na wykresie wskaźników analizy technicznej. Pomocą w inwestowaniu dla inwestora jest: trend panujące na rynku, poziomy wsparcia i oporu, świece japońskie oraz luki cenowe.

 

 

Add Comment