Reklama
Twoja wyszukiwarka
Polecane

Technika analizy technicznej skrywana wiekami przez inwestorów kraju kwitnącej wiśni, nie jest już zagadką. Ale czy ty ...

Trend na rynku forex określa kierunek, w którym podąża cena. Dowiedz się, jakie są rodzaje trendu i dlaczego trend jest taki ważny w inwestowaniu na forexie.

Zawsze i wszędzie, każda sytuacja czegoś nas uczy, ale czy...

Reklama
Reklama

3 sposoby jak rozpoznać trend wzrostowy na rynku forex?

Trend wzrostowy na wykresie forex łatwo określić na danych historycznych. Wtedy widać początek i koniec trendu wzrostowego. Sprawdź, jakie są sygnały początku i końca trendu wzrostowego. Przedstawię tobie trzy metody, którymi będziesz się posługiwał w określeniu trendu wzrostowego.

 

Znajomość aktualnie panującego trenu na forexie, jest elementem kluczowym strategii. Zatem jeśli określisz na wykresie forex trend wzrostowy to zawierasz tylko pozycje długą (bay, kupno). Dla określenia trendu  obserwujesz wykres na interwale czterogodzinnym (H4). Pozycje będziesz zaś zawierał na podstawie danych z wykresu jednogodzinnego(H1).

 

Jeśli cena na wykresie zmierza w górę to mamy trend wzrostowy. Najprostsza, tradycyjna definicja trendu wzrostowego mówi, że trend wzrostowy jest wtedy, gdy kolejne szczyty i dołki pojawiają się na coraz wyższym poziomie cenowym.

 

Zobacz na poniższy wykres. Szczytem nazywamy lokalne maksimum, po którym następuje korekta. Czyli ruch przeciwny do aktualnego obowiązującego trendu. Cena spada do najniższego poziomu, ale nie wybija ostatniego większego dołka. Po czym zawraca i tworzy dołek. Następnie wędruje dalej do góry i najpierw wybija ostatni szczyt,a potem osiąga kolejne maksimum. I znowu zawraca tworząc kolejną korektę. Tak tworzy się trend wzrostowy kolejne szczyty i dołki są na coraz wyższym poziomie cenowym.

 

 

Rysunek 1: Przykład wykresu z zaznaczonym trendem wzrostowym. Para walutowa GBP/USD. Interwał czterogodzinny H4.

Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

 

- To rozumiem, ale co stanie się w momencie, kiedy nie zostanie wybity ostatni szczyt.

 

- Sytuacja, gdy nie zostanie wybity ostatni szczyt lub zostanie przebity poziom ostatniego dołka, wskazuje ci, że to jest prawdopodobny moment zmiany trendu na spadkowy lub boczny. Drugie założenie w tym momencie jest takie, że pojawia się korekta wyższego rzędu,ale na ten temat będziemy mówić trochę później. Zatem jeśli pojawi się na wykresie sytuacja, gdy nie pojawił się nowy szczyt a ostatni dołek zostanie wybity, to prawdopodobnie trend zmienił się na spadkowy lub boczny. W tej sytuacji wstrzymujesz inwestowanie na tym rynku i obserwujesz go, aż sytuacja się wyklaruje. To znaczy będzie wyraźny trend wzrostowy lub spadkowy.

 

To jest metoda klasyczna określania trendu wzrostowego. Teraz ci pokaże drugą metodę określania trendu wzrostowego z wykorzystaniem linii trendu. Ale zanim to zrobię chciałbym abyś podsumował klasyczną metodę wyznaczania trendu wzrostowego.

 

Jan spojrzał na wykres i powiedział. – Założeniem klasycznej metody wyznaczania trendu wzrostowego jest, aby kolejne szczyty i dołki pojawiały się na coraz wyższym poziomie cenowym. W momencie, gdy nie pojawia się nowy szczyt lub ostatni dołek został naruszony istnieje podejrzenie zakończenia trendu wzrostowego. Wtedy na tym rynku nie prowadzę inwestycji do czasu jasnego określenia trendu.

 

 

 

Inwestowanie na rynku Forex, akcji, funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych nie gwarantuje zysków. Straty mogą być i zdarzają się. Nie należy zakładać, że przedstawione na tej stronie strategie będą zawsze przynosić zyski i nigdy nie doprowadzą do straty. Przedstawione przykłady mają charakter edukacyjny i nie stanowi zachęty do składania zleceń kupna i sprzedaży. Ryzyko posługiwania się jaką kolwiek metodą jest zawsze ryzykiem użytkownika.

Treści przedstawione na stronie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności | Google+ Facebook
Programowanie: Rafał Toborek