Jak czytać wykres świecowy na rynku Forex?

Wykres świecowy wskazuje w jednym interwale czasowym cenę: otwarcia, zamknięcia, maksymalną, minimalną oraz trend panujący na rynku. Technika analizy technicznej skrywana wiekami przez inwestorów kraju kwitnącej wiśni, nie jest już zagadką. Ale czy ty potrafisz ją odczytać? – Zobaczmy zatem wykres świecowy. – Powiedział Max i obróciwszy kartkę, na której …

Jak czytać wykres barowy /słupkowy na rynku forex?

Wykres barowy zwany też wykresem słupkowym jest wykresu służącym do przedstawienia ceny na wykresie Forex. Wykres barowy przedstawia graficznie cztery zmienne w danym interwale czasowym: cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną oraz cenę minimalną. Informacje te są zawarte na wykresie w postaci słupka/baru. – Zobacz na poniższy przykład. Przedstawia on …

Do czego wykorzystać wykres liniowy?

Wykres liniowy jest najprostszym a zarazem najuboższym w prezentowane informacje o cenie na rynku forex. Ponieważ zawiera tylko jedną zmienią – najczęściej cenę zamknięcia. Zatem cena prezentowana na wykresie dziennym pokazana jest, jako jeden punkt wskazujący jedynie cenę zamknięcia danego dnia. Połączenie kolejnych punktów tworzy linię wykresu. Taki rodzaj przedstawiania …

GBP/USD trzecia podstawowa para walutowa rynku forex

Trzecią podstawową parą walutową jest GBP/USD. Walutą bazową jest waluta Wielkiej Brytanii – £- funt brytyjski, a walutą kwotowaną jest waluta Stanów Zjednoczonych – $ – dolar amerykański. Według szacunków para walutowa GBP/USD ma 14% udział w całkowitych dziennych obrotach na rynku forex. Dlatego para GBP/USD jest trzecią najbardziej płynną …