Inwestowanie na rynku Forex, akcji,  funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje zysków. Straty mogą być i zdarzają się. Nie należy zakładać, że przedstawione na tej stronie strategie będą zawsze przynosić zyski i nigdy nie doprowadza do straty. Ryzyko jest zawsze po Twojej stronie.

Ryzyko
Ryzyko jest zawsze po twojej stronie

Przedstawione przykłady mają charakter edukacyjny i nie stanowi zachęty do składania zleceń kupna i sprzedaży. Ryzyko posługiwania się jakąkolwiek metodą jest zawsze ryzykiem użytkownika.

Treści przedstawione na stronie są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.