EUR/USD pierwsza podstawowa para walutowa rynku forex

EUR/USD jest pierwszą podstawową parą walutową rynku Forex. Walutą bazową pary EUR/USD jest waluta Europejskiej Unii Walutowej – € – euro. Walutą kwotowaną,  czyli drugą walutą w parze EUR/USD jest waluta Stanów Zjednoczonych – $ – dolar amerykański. Według szacunków para walutowa EUR/USD ma 28% udział w całkowitych dziennych obrotach …