Wykorzystaj metodę Price Action w inwestowaniu na Forex

Price Action co to takiego? Price Action (skrót: PA) to obszar analizy technicznej w której decyzje inwestycyjne opiera się na podstawie analizy czystego wykresu.  Czysty wykres oznacza obserwację grafu bez używania jakichkolwiek wskaźników. Inwestora w tym podejściu interesuje tylko kurs ceny. – Zwrot price action pochodzi od angielskich słów: “price” …

Technika Overbalance to trzecia metoda wyznaczenia trendu.

Technika Overbalance – trzecia metoda wyznaczania trendu. Technika wyznaczenia trendu „Overbalance” znana jest również jako metoda prostokątów. Autorem tej metody jest Bryce Gilmore.Technika Overbalance dobrze sprawdza się w określeniu trendu na rynku Forex. Jej założeniem jest wyszukanie najdłuższej korekty w cenie na aktualnie panującym trendzie. A następnie porównywanie jej z kolejnymi …

Druga metoda – jak prawidłowo wyznaczyć linię trendu wzrostowego.

Metoda wyznaczenia linii trendu. Drugim sposobem określenia trendu jest metoda wyznaczenia linii trendu. Linia trendu wzrostowego to linia styczna do dwóch najbardziej wysuniętych dołków. Linia trendu spadkowego to linia styczna do dwóch najbardziej wysuniętych szczytów. Z artykułu dowiesz się jak prawidłowo wyznaczyć linię trendu. Jeżeli linia trendu zostanie naruszona przez …

Jak rozpoznać trend wzrostowy na rynku Forex? Trzy sposoby.

Jak określić trend na wykresie Forex? Trend łatwo określić na danych historycznych. Wtedy widać dokładnie jego początek i koniec. Ale jak rozpoznać trend kiedy się tworzy lub kończy? Przedstawię Ci trzy metody, którymi będziesz się posługiwał, aby jak najlepiej rozpoznać trend. Najważniejsza dla ciebie będzie metoda szczyty i dna. Zaczniemy …

Jak czytać wykres świecowy na rynku Forex?

Wykres świecowy wskazuje w jednym interwale czasowym cenę: otwarcia, zamknięcia, maksymalną, minimalną oraz trend panujący na rynku. Technika analizy technicznej skrywana wiekami przez inwestorów kraju kwitnącej wiśni, nie jest już zagadką. Ale czy ty potrafisz ją odczytać? – Zobaczmy zatem wykres świecowy. – Powiedział Max i obróciwszy kartkę, na której …

Jak czytać wykres barowy /słupkowy na rynku forex?

Wykres barowy zwany też wykresem słupkowym jest wykresu służącym do przedstawienia ceny na wykresie Forex. Wykres barowy przedstawia graficznie cztery zmienne w danym interwale czasowym: cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną oraz cenę minimalną. Informacje te są zawarte na wykresie w postaci słupka/baru. – Zobacz na poniższy przykład. Przedstawia on …

Do czego wykorzystać wykres liniowy?

Wykres liniowy jest najprostszym a zarazem najuboższym w prezentowane informacje o cenie na rynku forex. Ponieważ zawiera tylko jedną zmienią – najczęściej cenę zamknięcia. Zatem cena prezentowana na wykresie dziennym pokazana jest, jako jeden punkt wskazujący jedynie cenę zamknięcia danego dnia. Połączenie kolejnych punktów tworzy linię wykresu. Taki rodzaj przedstawiania …