Jak rozpoznać trend wzrostowy na rynku Forex? Trzy sposoby.

Jak określić trend na wykresie Forex?

Trend łatwo określić na danych historycznych. Wtedy widać dokładnie jego początek i koniec. Ale jak rozpoznać trend kiedy się tworzy lub kończy? Przedstawię Ci trzy metody, którymi będziesz się posługiwał, aby jak najlepiej rozpoznać trend. Najważniejsza dla ciebie będzie metoda szczyty i dna.

Zaczniemy od pojęć, które wiążą się z trendem.

Tak szybko dla przypomnienia trend to kierunek na rynku. W trendzie wyróżniamy: impulsy i korekty. Impuls to jest odcinek w którym cena porusza się zgodnie z trendem. A korekta to odcinek na wykresie w którym cena porusza się w kierunku przeciwnym do głównego trendu. Zarówno impuls i korekta mogą się składać z kilku swingów o których mówiliśmy szczegółowo omawiając strukturę rynku. Jest nawet cała teoria fal Eliota, która szczegółowo opisuje to zagadnienie. Tam występuje pojęcie fal, które możemy przyrównać do naszego swingu. Teoria fal Eliota powstała wcześniej, wiec termin fali jest bardziej rozpowszechniony niż swing. My jednak będziemy posługiwać się pojęciem swingu. Zatem zaczynamy:

Trend według metody szczyty i dna.

Wracamy zatem do naszego zaprzyjaźnionego już wykresu na którym rysowaliśmy swingi. I tu ciekawa dygresja na początek. Koniec jednego jest zawsze początkiem czegoś nowego. Ale czego dokładnie, tego jeszcze w tym momencie nie wiadomo. Najprostsza definicja trendu wzrostowego mówi, że trend wzrostowy jest wtedy, gdy kolejne szczyty i dołki pojawiają się na coraz wyższym poziomie cenowym. Trend spadkowy jest wtedy, gdy kolejne szczyty i dołki pojawiają się na coraz niższym poziomie cenowym.

Rysunek 1: Przykład wykresu z zaznaczonym trendem . Para walutowa USD/JPY. Interwał tygodniowy.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

Zaczynamy od najniżej położonego punktu który jest oznaczony na wykresie dołek 1. Cena wędruje do góry tworząc nowe maksimum. Po swojej drodze rozjechała maksimum z poprzedniego szczytu 1. To jest kluczowy moment ponieważ sekwencja coraz niższych szczytów i dołków została w tym momencie załamana. Zatem mamy pierwszy sygnał zakończenia się trendu spadkowego. Teraz czekamy na dalszy bieg wydarzeń.

Warunki konieczne do zmiany trendu

Ponieważ, aby mówić o nowym trendzie, to powinny być spełnione dwa następujące warunki: Po pierwsze ostatni szczyt/dołek powinien zostać wybity. A po drugie powinna powstać pierwsza korekta nowym ruchu.

Ze szczytu nr 2 cena spada do niższego poziomu, ale nie wybija minimum dołka1. Zawraca już po trzech świecach i tworzy coraz wyższe maksima. W momencie wybicia maksimum ze szczytu 2 zostaje potwierdzony dołek 2 i powstaje pierwsza korekta w nowym trendzie wzrostowym. Zaznaczyłem ją na zielono. Dla przypomnienia szczytem nazywamy lokalne maksimum, po którym następuje korekta. Czyli ruch przeciwny do aktualnego obowiązującego trendu. W korekcie cena spada do najniższego poziomu, ale nie powinna wybić minimum z ostatniego dołka. W pewnym momencie zawraca i wędruje dalej do góry. Najpierw wybija ostatni szczyt – czyli potwierdza powstanie dołka i korekty, a potem osiąga kolejne maksimum. I znowu zawraca tworząc kolejną korektę. Tak tworzy się trend wzrostowy kolejne szczyty i dołki są na coraz wyższym poziomie cenowym. Analogicznie, ale odwrotnie jest w trendzie spadkowym.

Co stanie się w momencie, kiedy nie zostanie wybity ostatni szczyt?

– Sytuacja, gdy nie zostanie wybity ostatni szczyt lub zostanie przebity poziom ostatniego dołka, wskazuje ci, że to jest prawdopodobny moment zmiany trendu na spadkowy lub boczny. Zobacz poniżej co stało się na naszym wykresie.

Rysunek 2: Przykład wykresu z zaznaczonym trendem wzrostowy a potem spadkowym . Para walutowa USD/JPY. Interwał tygodniowy.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

Po osiągnięciu maksimum w szczycie 4, byki nie mają już siły, by pchać cenę na coraz wyższe poziomy. Cena ugrzęzła w chwilowym trendzie bocznym pomiędzy dołkiem 3 a szczytem 4. W pewnym momencie inicjatywę przejęły niedźwiedzie. Ponieważ z wielka mocą, największą czarną świecą widoczną na tym wykresie potwierdzony został trend spadkowy. Trend został potwierdzony w momencie wybicia dołka 3, ponieważ powyżej w tym ruchu spadkowym utworzyły się już dwie korekty.

Potem powstał jeszcze większy trend boczny ale o tym mówiliśmy w artykule o trendzie.

Za pioniera tej metody uważa się Charles’a Dow’a. Który prowadził liczne badania już ponad 100 lat temu. A których wyniki znane są pod nazwą teorii Dowa. To jest metoda klasyczna określania trendu wzrostowego. Teraz ci pokaże drugą metodę określania trendu wzrostowego z wykorzystaniem linii trendu. Ale zanim to zrobię to kilka szybkich pytań do metody szczyty i dna.

Pytania kontrolne do tematu trend metodą szczyty i dna.

Jak najłatwiej określić trend wzrostowy metodą szczyty i dna?

Założeniem tej metody aby kolejne szczyty i dołki pojawiały się na coraz wyższym poziomie cenowym.

Jak najłatwiej określić trend spadkowy metodą szczyty i dna?

Po prostu kolejne dołki i szczyty są położone coraz niższym poziome cenowym

Co to jest korekta?

Korekta jest to ruch ceny przeciwny do aktualnie panującego trendu.

Co to jest impuls?

Impuls jest to ruch ceny zgodny z kierunkiem aktualnie panującego trendu.

A zatem co to jest trend?

Jest to dominancy kierunek w którym podąża cena na rynku.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Wyświetl wszystkie komentarze