Technika Overbalance to trzecia metoda wyznaczenia trendu.

Trzecia metoda wyznaczenia trendu to technika Overbalance. Zwana też metodą prostokątów. Autorem metody Overbalance jest Bryce Gilmore.

Technika Overbalance dobrze sprawdza się w określeniu trendu na rynku Forex. Założeniem techniki Overbalance jest wyszukanie najdłuższej korekty w cenie na aktualnie panującym trendzie i porównywanie jej z kolejnymi tworzącymi się korektami. Dla łatwego i przejrzystego zaznaczania największej korekty na wykresie używasz narzędzia zwanego prostokątem. Największe korekty w trendzie wzrostowym będziesz zaznaczał na niebiesko a w trendzie spadkowym na czerwono. Jeśli najdłuższa korekta zostanie wybita to mamy sygnał możliwej zmiany trendu lub utworzenia się większej korekty w aktualnie panującym trendzie. Przerywasz wtedy inwestowanie do czasu określenia trendu.

Przejdźmy jednak do naszego trendu wzrostowego. Zobacz na ten historyczny wykres. Na środkowym odcinku widać wyraźnie trend wzrostowy. Wskażę ci teraz miejsca, w którym zgodnie z techniką Overbalance zaczął się i skończył trend wzrostowy.

technika overbalance trend wzrostowy

 

Rysunek 1:  Przykład wykresu z zaznaczonym trendem wzrostowym i wskazaniem użycia techniki Overbalance. Para walutowa GBP/USD. Interwał czterogodzinny H4.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4

  1. Na początku z lewej strony wykresu jest trend spadkowy. Wyszukujesz w nim największą korektę i zaznaczasz czerwonym prostokątem.
  2. Przykładasz ten prostokąt do każdej korekty i sprawdzasz czy nie została wybita.
  3. W punkcie 3 największą korekta w trendzie spadkowym została wybita. Jest to sygnał możliwej zmiany trendu na wzrostowy lub utworzenia się większej korekty w trendzie spadkowym. W tym momencie nie inwestujesz tylko czekasz do jednoznacznego określenia trendu.
  4. W naszym przypadku cena wędruje w górę i rysuje małą korektę – pierwszy niebieski prostokąt.
  5. W momencie utworzenia się korekty przyjmujemy, że jest trend wzrostowy a utworzoną korektę traktujemy jako największą i nią bronimy trend wzrostowy.
  6. Rynek wędruje do góry po czym zaczyna się cofać i lekko wybija naszą największą i jedyną korektę. Znowu sytuacja w której nie jesteś pewien co do kierunku w którym podąża cena. Więc czekasz cierpliwie co się wydarzy. Czy będzie zmiana trendu na spadkowy? Czy może utworzy się większa korekta w trendzie wzrostowym.
  7. W punkcie 7 okazało się że w dalszym ciągu trwa trend wzrostowy i jest nowa większa korekta do obrony trendu wzrostowego,
  8. Sytuacja niepewności opisana w punkcie 6 i 7 ma miejsce znowu i pojawia się nowa dwa razy większa korekta w trendzie wzrostowym.
  9. Kolejna korekta, ale tym razem trend wzrostowy został obroniony.
  10. W punkcie 10 została naruszona największa korekta w trendzie wzrostowym. Znowu sytuacja w której nie jesteś pewien co do kierunku w którym podąża cena. Cena jednak dalej powędrowała mocna w dół, a po drodze utworzyła się już mała korekta w trendzie spadkowym. To ten czerwony prostokąt wewnątrz niebieskiego. Ta korekta bronił teraz trend spadkowy. Tak po krótce przedstawia się trend na przedstawionym wykresie.
Nie zawsze jest tak zagmatwanie jak na przedstawionym wykresie. Z reguły największa korekta w trendzie tworzy się zaraz na początku jako pierwsza. A potem bronimy nią trend. W wielu przypadkach kolejne korekty są do siebie podobne co od wielkości w cenie lub mniejsze.

Technikę Overbalance stosujemy jako podstawową dla wyznaczenia trendu w naszej strategii Forex, którą ci przedstawię. W jej uzupełnieniu posiłkujesz się dwoma pozostałymi metodami wyznaczania trendu wzrostowego; klasyczną czyli metodę coraz wyżej położonych szczytów i dołków oraz metodą przecięcia linii trendu. Dla trendu spadkowego jest podobnie tylko w odwrotnym kierunku. I pamiętaj! Początek trendu spadkowego jest końcem wzrostowego i tą zależność też wykorzystuje technika Overbalance dla wyznaczenia trendu.

Add Comment