Jak rozpoznać trend wzrostowy na rynku Forex? Trzy sposoby.

Trend wzrostowy na wykresie Forex łatwo określić na danych historycznych. Wtedy widać początek i koniec trendu wzrostowego. Jak rozpoznać trend wzrostowy kiedy się tworzy lub kończy? Przedstawię Ci trzy metody, którymi będziesz się posługiwał, aby jak najlepiej rozpoznać trend wzrostowy.

Znajomość jak rozpoznać trend wzrostowy jest elementem kluczowym strategii. Zatem jeśli prawidłowo określisz na wykresie trend to masz informacje w jakim kierunku otwierać pozycje. Jak rozpoznasz trend wzrostowy to zawierasz tylko pozycje długą (bay, kupno). Dla określenia trendu obserwujesz wykres na interwale dziennym lub tygodniowym. Pozycje będziesz zaś zawierał na podstawie danych z wykresu dziennego (D1).

Jeśli cena na wykresie zmierza w górę to mamy trend wzrostowy. Najprostsza, tradycyjna definicja trendu wzrostowego mówi, że trend wzrostowy jest wtedy, gdy kolejne szczyty i dołki pojawiają się na coraz wyższym poziomie cenowym.

Zobacz na poniższy wykres. Szczytem nazywamy lokalne maksimum, po którym następuje korekta. Czyli ruch przeciwny do aktualnego obowiązującego trendu. Cena spada do najniższego poziomu, ale nie wybija ostatniego większego dołka. Po czym zawraca i tworzy dołek. Następnie wędruje dalej do góry i najpierw wybija ostatni szczyt,a potem osiąga kolejne maksimum. I znowu zawraca tworząc kolejną korektę. Tak tworzy się trend wzrostowy kolejne szczyty i dołki są na coraz wyższym poziomie cenowym.

– To rozumiem, ale co stanie się w momencie, kiedy nie zostanie wybity ostatni szczyt.

– Sytuacja, gdy nie zostanie wybity ostatni szczyt lub zostanie przebity poziom ostatniego dołka, wskazuje ci, że to jest prawdopodobny moment zmiany trendu na spadkowy lub boczny.

Zatem jeśli pojawi się na wykresie sytuacja, gdy nie pojawił się nowy szczyt a ostatni dołek zostanie wybity, to prawdopodobnie trend zmienił się na spadkowy lub boczny. W tej sytuacji wstrzymujesz inwestowanie na tym rynku i obserwujesz go, aż sytuacja się wyklaruje. To znaczy będzie wyraźny trend wzrostowy, spadkowy lub boczny.

jak rozpoznać trend wzrostowy

Rysunek 1: Przykład wykresu z zaznaczonym trendem wzrostowym. Para walutowa GBP/USD. Interwał dzienny(D1)
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

To jest metoda klasyczna określania trendu wzrostowego. Teraz ci pokaże drugą metodę określania trendu wzrostowego z wykorzystaniem linii trendu. Ale zanim to zrobię chciałbym abyś podsumował jak rozpoznać trend wzrostowy metodą klasyczną.

Jan spojrzał na wykres i powiedział. – Założeniem klasycznej metody jak rozpoznać trend wzrostowy jest, aby kolejne szczyty i dołki pojawiały się na coraz wyższym poziomie cenowym. W momencie, gdy nie pojawia się nowy szczyt lub ostatni dołek został naruszony istnieje podejrzenie zakończenia trendu wzrostowego. Wtedy na tym rynku nie prowadzę inwestycji do czasu jasnego określenia trendu.

2 thoughts on “Jak rozpoznać trend wzrostowy na rynku Forex? Trzy sposoby.

Add Comment