Druga metoda – jak prawidłowo wyznaczyć linię trendu wzrostowego.

Metoda wyznaczenia linii trendu.

Drugim sposobem określenia trendu jest metoda wyznaczenia linii trendu. Linia trendu wzrostowego to linia styczna do dwóch najbardziej wysuniętych dołków. Linia trendu spadkowego to linia styczna do dwóch najbardziej wysuniętych szczytów. Z artykułu dowiesz się jak prawidłowo wyznaczyć linię trendu. Jeżeli linia trendu zostanie naruszona przez wykres ceny to mamy sygnał prawdopodobnego zakończenia trendu. Metoda wyznaczania trendu za pomocą linii trendu korzysta ze szczytów i dołków poznanych w metodzie klasycznej wyznaczania trendu.

– Ale zacznijmy od początku. Temat przewodni to jak prawidłowo wyznaczyć linię trendu wzrostowego?

Zatem popatrz na nasz wykres z metody szczyty i dna. Zostawiłem na nim zaznaczone szczyty i dołki. Linia trendu wzrostowego jest to linia prosta styczna do wykresu ceny. Najczęściej wyznacza się ją po najbardziej wystających cieniach świec w okolicy dwóch sąsiednich dołków. Aczkolwiek nie jest to regułą. Każda platforma ma odpowiednie narzędzie do wyznaczania linii trendu. Tworzy się ona automatycznie po wskazaniu dwóch punktów, przez które linia ma przebiegać.

Rysunek 1: Przykład wykresu z zaznaczonym trendem wzrostowym oraz linią trendu. Para walutowa USD/JPY. Interwał tygodniowy.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4

Zobacz na powyższy wykres. Prześledźmy jak prawidłowo wyznaczyć linię trendu wzrostowego. Patrząc na wykres od lewej strony uformowały się dwa dołki numer 1 i 2. Przez dwa punkty stanowiące ich minima została wyznaczona linia trendu koloru niebieskiego. W trendzie wzrostowym wykres ceny zawsze powinien się znajdować nad linią trendu wzrostowego. Linia trendu wzrostowego stanowi linię oporu dla wykresu ceny. Po jej przekroczeniu przez cenę uważa się ze trend się zmienia. I tutaj tylu ilu inwestorów tyle jest metod jej wyznaczania i interpretacji jej naruszenia. Jedni wyznaczają tylko po minimach, inni po cenach zamknięcia lub otwarcia. Słowem jak komu pasuje. Ważne, aby obrać sobie jedną metodę i jej się trzymać.

Ale wracajmy do naszego wykresu. Popatrz zaraz potem jak cena pokonała szczyt 2 to bardzo szybko przyspieszyła. Mówi się wtedy, że rynek jest dynamiczny. Warto wtedy wyrysować przyspieszoną linie trendu.

A jak wyrysować przyspieszoną linie trendu?

Dobre pytanie. Ponieważ nie ma dołka o który możemy się oprzeć to wybieramy najbardziej wysuniętą świecę. Zaznaczałem taką przyśpieszoną linię trendu wzrostowego kolorem fioletowym.

Rysunek 2: Przykład wykresu z zaznaczonym trendem wzrostowym oraz przyśpieszoną linią trendu. Para walutowa USD/JPY. Interwał tygodniowy.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4

W miejscu zaznaczonym żółtym kółkiem, wykres ceny zbliżył się do przyśpieszonej linii trendu. Po czym zaczął się w tym miejscu konsolidować. Ale po kilku sesjach cena ostatecznie zamknęła się pod przyspieszoną linią trendu wzrostowego. Był to sygnał, że ruch dynamiczny się skończył. Ale trend wzrostowy nadal trwa, ponieważ cena wciąż znajduje się, nad główną linią trendu koloru niebieskiego.

Tutaj warto jeszcze dodać troche teorii. Pamiętasz a jeśli nie, to będę do tego wracał jeszcze wielokrotnie. Cień świecy sygnalizuje mam, że ta cena nie jest akceptowana przez rynek w tym momencie. Dlatego też większość inwestorów przyjmuje zasadę, że aby jakaś linia trendu, poziom wsparcia czy oporu był jednoznacznie przekroczony to cena zamknięcia musi się znaleźć za nim/nią. Dlatego w punkcie zaznaczonym na pomarańczowo mamy tak zwane naruszenie a nie pokonanie linii trendu.

A co by się stało gdyby po naruszeniu pojawił się nowy szczyt?

Oczywiście czysto hipotetycznie, obserwujesz dalej rynek i widzisz, że ostatni szczyt został wybity i pojawił się nowy. Aby to zobrazować narysowałem od pomarańczowego kółka zieloną linie, która wskazuje ten hipotetyczny ruch ceny. W tej sytuacji, gdy pojawi się nowa maksymalna cena, to należy wyznaczyć nową linię trendu. Ponieważ ta została znacząco naruszona, przez co stała się nieaktualna. Gdyby pojawił się hipotetycznie szczyt 5 to należało by narysować nową linię trendu.

Rysunek 3: Przykład wykresu z zaznaczonym trendem wzrostowym oraz hipotetyczna linią trendu., gdyby powstał nowy szczyt. Para walutowa USD/JPY. Interwał tygodniowy.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4

Nową linie trendu wyznaczasz tak, aby wykres w żadnym miejscu nie przecinał linii trendu, którą tworzysz. Może być styczny, ale nie może jej przecinać. W analizowanym przypadku jest to najniższy punkt wykresu i minima z miejsca ostatniego naruszenia – zaznaczone pomarańczowym kółkiem na wykresie. Nowa linia trendu na wykresie ma kolor zielony.

No dobra, ale teraz kasujemy wszystko co niepotrzebne. i wracamy do naszego tematu.

Rysunek 4: Przykład wykresu z zaznaczoną linią trendu wzrostowego. Para walutowa USD/JPY. Interwał tygodniowy.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4

Obserwujesz dalej co dzieje się na wykresie. Widzisz, że cena testuje drugi raz naszą niebieską linie trenu. Tym razem ją pokonuje – to znaczy, że cena zamknięcia znajduje się pod linią trendu wzrostowego. Miejsce to wskazuje czerwone kółko na wykresie. Dalsza analiza wykresu pokazuje, że nie pojawia się nowy szczyt. Wtedy mamy informacje, że tend wzrostowy prawdopodobnie się zakończył i można zaznaczyć linie trendu spadkowego.

Krótkie podsumowanie linii trendu wzrostowego.

Trend wzrostowy można wyznaczyć na wiele sposobów. Jednym z nich jest narysowanie linii trendu wzrostowego. Prawidłowo wyznaczona linia trendu jest narysowana tak, aby wykres w żadnym miejscu jej nie przecinał. Wykres ceny powinien się znajdować zawsze nad linią trendu wzrostowego. W sytuacji kiedy wykres naruszy linie trendu a potem pojawi się nowe maksimum, to należy wyznaczyć nową linie trendu wzrostowego, tak aby cały wykres ceny znajdował się nad linią trendu. W sytuacji kiedy wykres ceny pokona linie trendu wzrostowego a potem nie pojawi się nowe maksimum, to należy wyznaczyć nową linie, ale tym razem trendu spadkowego.

Linia trendu spadkowego.

Skoro nasza linia trendu wzrostowego została pokonana, to warto teraz spojrzeć w drugą stronę – czyli na spadki. Często zdarza się tak, że linia trendu wzrostowego jest jeszcze testowana od dołu, ale w naszym przypadku tego testu nie było. Zatem wyznaczmy linię trendu spadkowego.

Rysunek 5: Przykład wykresu z zaznaczoną linią trendu spadkowego. Para walutowa USD/JPY. Interwał tygodniowy.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4

Prawidłowo wyznaczona linia trendu spadkowego jest narysowana tak, aby wykres w żadnym miejscu jej nie przecinał. Wykres ceny powinien się znajdować zawsze pod linią trendu spadkowego. W naszym przykładzie od razu możemy wyznaczyć dwie lnie trendu spadkowego. Zwykłą wyznaczoną kolorem czerwonym oraz przyspieszoną linię trendu spadkowego zaznaczoną kolorem pomarańczowym. Obie przez jakiś czas wyznaczały opór dla ceny. Nie będę już teraz analizował dalszych przykładów linii trendu. Ale jest jeszcze ważna zasada, która mówi, aby kasować z wykresu wszystko co jest już niepotrzebne. To znaczy jak jakaś linia trendu zostanie pokonana, tak jak w naszym przypadku przyspieszona linia trendu spadkowego, to powinno się ją usunąć w wykresu. Ponieważ straciła już swoja ważność i tylko rozprasza Twoją uwagę na wykresie.

Pytania kontrolne na temat linii trendu.

Co to jest linia trendu?

Linia trendu to metoda wyznaczanie trendu na wykresie za pomocą linii prostej. W trendzie wzrostowym wykres ceny powinien się znajdować nad linią trendu. Natomiast w trendzie spadkowym wykres ceny powinien znajdować się pod linia trendu.

Jak prawidłowo wyznaczyć linię trendu.

Prawidłowo wyznaczona linia trendu jest narysowana tak, aby wykres w żadnym miejscu jej nie przecinał. Wykres ceny powinien się znajdować zawsze nad linią trendu wzrostowego i pod linia trendu spadkowego. linie trendu wzrostowego najczęściej wyznacz się po dołkach zaś linie trendu spadkowego wyznacza się po szczytach.

Co się stanie jak cena przejdzie na drugą stronę linii trendu?

Jeśli cena zamknie się po drugiej stronie linii trendu to jest to najprawdopodobniej moment zmiany trendu na przeciwny.

Co to jest naruszenie linii trendu?

O naruszeniu linii trendu mówi się wtedy gdy cena tylko cieniem świecy narusza linie trendu. tzn. nie ma ceny zamknięcia za linią trendu.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Wyświetl wszystkie komentarze