Jak czytać wykres barowy /słupkowy na rynku forex?

Wykres barowy zwany też wykresem słupkowym jest wykresu służącym do przedstawienia ceny na wykresie Forex. Wykres barowy przedstawia graficznie cztery zmienne w danym interwale czasowym: cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną oraz cenę minimalną. Informacje te są zawarte na wykresie w postaci słupka/baru.

– Zobacz na poniższy przykład. Przedstawia on wykres barowy.

Wykres barowy

Rysunek 1: Przykład wykresu barowego/słupkowego. wykres barowy Para walutowa EUR/USD. Interwał dzienny D1.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

– Aby dobrze odczytać jego przekaz, należy poznać budowę pojedynczego słupka. Na wykresie dziennym, bo taki przykład rozpatrujemy. Każda dzień (interwał) posiada swój jeden słupek lub jak wolisz bar.

Nazwa pochodzi od pionowej kreski słupka stanowiącego trzon całej konstrukcji.

Wykres barowy

Narysuję ci to (rysunek 2). – Max zaczął rysować na kartce pionową kreskę z góry na dół. Wskazując na jej górę powiedział. – Górny koniec wskazuje poziom ceny maksymalnej w danym interwale. – Pokazując dół pionowej kreski powiedział. – Dolny koniec słupka wskazuje cenę minimalną – potem dorysował małą kreskę z lewej strony i powiedział – Pozioma kreska znajdująca się z lewej strony słupka wskazuje poziom ceny otwarcia. Pozioma kreska z prawej strony słupka wskazuje cenę zamknięcia w tej godzinie. I tak w prosty, graficzny sposób można opisać, co dzieje się z ceną podczas jednego dnia, za pomocą wykresu barowego na rynku Forex.

Rysunek 2: Przykład pojedynczego słupka/ baru wraz z opisem ceny: otwarcia, zamknięcia, minimalnej i maksymalnej.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

– Kilka słupków ułożonych obok siebie może tworzyć formację barową.

Niektóre z formacji barowych będziemy wykorzystywać w strategii do otwierania pozycji. Ale o tym będziemy mówić przy innej okazji. A ty jak byś teraz podsumował temat?

– Wykres barowy składa się z kolejno ułożonych obok siebie słupków/barów. Każdy słupek odpowiada jednemu dniowi w przypadku interwału dziennego. Kilka kolejnych barów może tworzyć formację barową. Wykres słupkowy zawiera wiele informacji, niż wykres liniowy i może być wykorzystywany do analizy technicznej na rynku Forex.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Wyświetl wszystkie komentarze