Do czego wykorzystać wykres liniowy?

Wykres liniowy jest najprostszym a zarazem najuboższym w prezentowane informacje o cenie na rynku forex. Ponieważ zawiera tylko jedną zmienią – najczęściej cenę zamknięcia. Zatem cena prezentowana na wykresie dziennym pokazana jest, jako jeden punkt wskazujący jedynie cenę zamknięcia danego dnia. Połączenie kolejnych punktów tworzy linię wykresu. Taki rodzaj przedstawiania danych zafałszowuje obraz sytuacji rynkowej.

Na rynku Forex w danym interwale z ceną danego instrumentu finansowego dzieje się o wiele więcej. Dlatego wykres liniowy i taki rodzaj przedstawiania danych zafałszowuje obraz sytuacji rynkowej. A ty obserwując taki wykres nawet o tym nie wiesz. Brak jest podstawowych informacji na temat: ceny otwarcia, ceny maksymalnej i minimalnej występującej w danym interwale. Jest tylko cena zamknięcia. Nie możesz podejmować decyzji inwestycyjnych w oparciu o tak szczątkowe informacje o stanie rynku Forex.
– Zobacz poniżej prezentuję przykład wykresu liniowego.

Wykres liniowy

Rysunek 1: Przykład wykresu liniowego. Para walutowa EUR/USD. Interwał dzienny D1
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com

Powoduje to, że przydatność wykresu liniowego do obserwacji ceny jest mała. Zalecam ci obserwowanie ceny na wykresie słupkowym lub świecowym. Zresztą zaraz ci o nich opowiem. Wykres liniowy pozostaw sobie do obserwacji danych gdzie prezentowana jest tylko jedna zmienna. Na przykład średnia lub inne wskaźniki. Jeśli używasz ich w swojej strategii.

Max zakończył. Spojrzał na Jana i zadał mu pytanie.

– Jak byś podsumował to, co należy wiedzieć o wykresie liniowym?

– Podsumuje to krótko! – Odpowiedział Jan. – Wykres liniowy na rynku Forex  istnieje i powinien wiedzieć tylko tyle, że jest. Ponieważ jego przydatność do obserwacji ceny, na Forex jest znikoma. Zawiera tylko jedną ziemną, przez co zafałszowuje obraz tego, co dzieje się w całym interwale. Mnie interesuje o wiele więcej zmiennych – więc nie będę z niego korzystał do obserwacji ceny.

– Wspaniale to podsumowałeś! Zatem przejdźmy do wykresu słupkowego albo barowego, który wolisz?

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Wyświetl wszystkie komentarze