Jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu?

Co to jest poziom wsparcia lub oporu.

Price action w swej technice analizowania wykresów wykorzystuje często poziomy wsparcia i oporu.

- Jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu? Skierował pytanie Jan.

- Może zaczniemy od samego początku. Ja poziomem nazywam narysowaną przez mnie na wykresie poziomą linie w miejscu do którego cena dotarła i napotkała silną barierę – taki opór nie do przejścia. Im częściej cena odbijała się od tak wyznaczonej linii tym poziom jest silniejszy i możemy go nazwać kluczowym poziomem.

- Jeżeli cena rosła i dotarła do jakiegoś poziomu po czym zawróciła i spadła to poziomem takim nazywamy poziom oporu. Jeżeli zaś cena spadała i doszła do jakiego poziomu od którego się odbiła to poziomem takim nazywamy poziom wsparcia. W skrócie rzecz ujmując linie, których cena nie może sforsować tworząc szczyty nazywamy poziomem oporu a linie których cena nie potrafi pokonać tworząc dołki nazywamy poziomem wsparcia.

- Czyli opór to ograniczenie od góry a wsparcie ograniczenie od dołu. Dodał Max przerywając na chwilę wywód Maxa. Ten popatrzył na niego z uśmiechem, skinął głową na znak, że ma rację i kontynuował dalej.

Zasada zmiany biegunów.

- Poziomy wsparcia i oporu nazywa się też często poziomami S/R. Z poziomami wsparcia i oporu jest związana jedna zasada zmienności biegunów która mówi: że pokonany poziom wsparcia staje się często nowym oporem a pokonany poziom oporu stanie się często nowym wsparciem. Tyle tytułem wstępu. Teraz przejdziemy do praktycznej strony czyli

Jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu.

Jest sobota 17 marca 2018 roku. Rynek walutowy Forex jest zamknięty więc możemy ze spokojem spróbować wyznaczać poziomy wsparcia i oporu dla głównej pary walutowej EUR/USD.

Powiedział Max i otwarł czysty wykres przedstawiający tę parę walutową na platformie MT4 (rysunek 1).

Rysunek 1:  Przykład jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu. Widok na czysty wykres. Para walutowa EUR/USD. Interwał Dzienny D1.
Źródło:
Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4

- Wyznaczanie poziomów jest sprawą indywidualną dla każdego inwestora. Ale żeby sobie jakoś ułatwić życie Ja przyjąłem kilka założeń, które teraz tobie to przedstawiam, abyś mógł je wykorzystać. Na potrzeby strategii, którą ci przedstawię niebawem, wyszukuję cztery poziomy, najlepiej po dwa, najbliższe z każdej strony aktualnie obowiązującej ceny. Aktualna cena to poziom 1,22880. Rynek na przedstawionym wykresie jest w trendzie wzrostowym - co widać na pierwszy rzut oka.

- Zawsze na wykresie wyszukaj oczywistych, kluczowych poziomów w pierwszej kolejności. Zobacz na rysunek 2. Zaznaczę ci teraz na szaro trzema kółkami miejsca w których byki pokazały swoją siłę w trendzie wzrostowym.

W pierwszym punkcie mamy dwie po sobie uformowane świece z długimi górnymi cieniami - są to spadające gwiazdy. W drugim punkcie mamy do czynienia ze spadkową dwu świecową formacją – zasłona ciemnej chmury. Nie jest ona do końca książkowa, ponieważ jej zamknięcie powinno być poniżej połowy korpusu białej świecy a w naszym przypadku tak nie jest. Patrząc jednak z perspektywy jeszcze kolejnej trzeciej świecy, której zamknięcie było znacznie poniżej otwarcia pierwszej świecy, to tą formację można uznać jako spadkową.

Na zakończenie trzeciego szczytu mamy również formację zasłonę ciemnej chmury. Też nie jest idealna ponieważ otwarcie drugiej świecy znajduje się poniżej poziomu zamknięcia białej świecy. Aczkolwiek pesymistyczna wymowa tej formacji świecowej jest duża, ponieważ zamknięcie drugiej świecy jest znacznie poniżej minimum pierwszej świecy z tej dwu świecowej formacji.

Rysunek 2:  Przykład jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu. Wskazane miejsca oporu.
Para walutowa EUR/USD. Interwał Dzienny D1.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4.

-No tak! Mamy tam pewien poziom, ale jak zaznaczyć ten poziom dokładnie, skoro nie ma tam żadnego wyraźnego miejsca. - Wtrącił się Jan do rozmowy.

-Z wyznaczaniem poziomów nie jest jak w aptece czyli bardzo dokładnie. Wyznaczona na wykresie linia jest umowną.

Rynki w ostatnich czasach nie zachowują się tak książkowo jak to miało miejsce jeszcze w zeszłym stuleciu. Teraz poziom to raczej pewien przedział, pewna przestrzeń. Linia jest tylko jakąś średnią, wypadkową, aby zachować na wykresie czystość, przejrzystość i porządek. Zatem ja poziomy zaznaczam z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Większa precyzja według mnie nie ma  sensu. Jak powiedziałem wcześniej to jest tylko punkt odniesienia. Ponieważ decyzje inwestycyjne i tak będę opierał na tym jak cena będzie się zachowywała w okolicy wyznaczonego przeze mnie poziomu.

-Wyznaczając poziom interesuje mnie nie tylko maksimum i minimum, ale również cena otwarcia i zamknięcia jeśli znajdowała się w zaznaczonym obszarze. A więc patrząc od lewej na pierwszym szczycie mamy cenę maksymalną na poziomie 1,25327. Druga świeca cena maksymalna na poziomie 1,24938. Drugi szczyt pierwsza świeca widzę dwie ceny które biorę pod uwagę jest to cena maksymalna wynosząca 1,25220 oraz cena zamknięcia wynosząca 1,25055. Druga świeca podobnie dwie ceny otwarcia poziom 1,25086 i maksymalna poziom 1,25177. Trzeci szczyt pierwsza świeca poziom zamknięcia wynosi 1,25064 a cena maksymalna wynosi 1,25099. Ostatnia świeca ma otwarcie na poziomie 1,25029.

- I jeszcze jedno co wyczytałem między wierszami w kultowej książce “Wspomnienia gracza giełdowego” a mianowicie cena często napotyka na bariery na jakiś charakterystycznych poziomach. Są to często zaokrąglenia do:
jednej dziesiątej np: 0,9 lub  1,0;
jednej setnej np 0,90 lub 1.00;
jednej tysięcznej np: 0.900 lub 1,000
oraz poziomy z tych samych cyfr np.  0,888, 1,222, 1,111, 0,666 i tym podobne. Ludzie lubią łatwe i charakterystyczne poziomy i my też takie będziemy wyznaczać.

-Zatem mając na uwadze to wszystko o czym przed momentem mówiłem jaki poziom wyznaczysz Janie dla naszych szarych szczytów. Jan popatrzył na wykres i powiedział.

-1.250 to poziom który jest najbardziej charakterystyczny. Równocześnie wrysowując go na wykresie.

Rysunek 3:  Przykład jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu. Wyznaczanie najbliższego kluczowego oporu.
Para walutowa EUR/USD. Interwał Dzienny D1.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4.

-To teraz wyznaczmy najbliższy poziom wsparcia dla aktualnej ceny. Zobacz zaznaczyłem na różowo kółka o numerach 4, 5 i 6 w miejscach gdzie na wzrostowym rynku wyraźnie inicjatywę przejęły byki. Znajdź zatem jakiś wspólny mianownik - czyli poziom wsparcia.

Rysunek 4:  Przykład jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu. Wskazane miejsc wsparcia.
Para walutowa EUR/USD. Interwał Dzienny D1.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4.

Jan złapał myszkę i sprawdzał ceny maksymalne, minimalne, otwarcia oraz zamknięcia i po chwili narysował poziom 1,220.

Rysunek 5:  Przykład jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu. Narysowanie linii wsparcia.
Para walutowa EUR/USD. Interwał Dzienny D1.
Źródło: Opracowanie własne forex-waluty.com wykres wygenerowano z platformy MT4.

- To dobre wsparcie ale można jescze nad nim popracować. Powyższe wskazówki jakie Ci podałem nie wyczerpują do końca tematu jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu. Można się jeszcze podeprzeć o okna. Ale o tym porozmawiamy sobie za chwile.

cdn …

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w tekście
Wyświetl wszystkie komentarze